Danışmanlar kurulu

1. Defne Tamar Gürol

Psikiyatrist Prof. Dr

1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1988-1993 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde asistanlık eğitimini tamamlayarak ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu.

1995 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM’de çağdaş tedavi programını geliştiren ve uygulayan ekibin içinde yer aldı.

1995-2004 yılları arasında AMATEM’de önce başasistan, daha sonra şef yardımcısı olarak çalıştı.

2004-2008 yılları arasında tedavi sisteminin kurulması ve tedavi ekibinin yetiştirilmesinde görev almak üzere Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇEMATEM’in (Çocuk ve Ergen Madde Tedavi ve Eğitim Merkezi) başına geçti. 2008 yılından emekli olduğu

2011 yılına kadar AMATEM şefliğini vekaleten yürüttü.

1996-2011 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan madde bağımlılığı tedavi usulleri bilim kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Valiliği Sokakta Yaşayan ve Madde Kullanan Çocukların önleme, tedavi ve rehabilitasyon kurulunda yer aldı.

2006 yılında bağımlılık tedavi merkezi olan BATEM’in kurucu ortakları arasında yer aldı.

2012 yılında Uluslararası Psikanaliz Birliği üyesi psikanalist olmaya hak kazandı.

2010 yılında doçent, 2019 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve serbest hekimlik yapmaktadır.

Yerli ve yabancı dergilerde çok sayıda yayını, birçok kitapta alkol ve madde kullanım bozukluklarına ilişkin bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası kongrelerde çok sayıda sunumu bulunmaktadır. Madde kullanımına ilişkin yaygınlık, önleme ve eğitim alanında çok sayıda projede yer almıştır.

Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi, Özel Okullar Derneği- AMATEM, Proje yürütme kurulu üyesi (1996);

Uyuşturucu Madde Kullanımının Aile Üstüne Etkisi, T.C. Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Proje koordinatörü (1997);

Hekimler İçin Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Eğitim Programı, Proje yürütme kurulu üyesi (1998-1999);

Madde Kullanıcılarının Özellikleri: Türkiye’de Çok Merkezli Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, Proje yürütme kurulu üyesi ve İstanbul Bölge sorumlusu (1999);

Lise gençleri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı (1999, 2001 ve 2003) çalışmalarında proje yürütücüsü;

Bağımlılığı önlemeye yönelik bir model “Farkında Ol, Değişimi Fark Et” Projesi, akademik danışman (2016) bu çalışmalardan bazılarıdır.

2018-2020 yılları arasında Aydınlık Gazetesinde Hayata Tutun köşesinde her hafta bağımlılık ile ilişkili farkındalığı artırmayı hedefleyen yazıları yayınlanmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

2. Yıldırım Beyatlı Doğan​

Psikiyatrist Prof. Dr

1950 Yılında Doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde öğretim üyeliği yapmaktayken 2017 yılında yaş sınırı nedeniyle emekli oldu.

1981-1983 yılları arasında devlet bursu ile gittiği İngiltere’de Londra Üniversitesi Bethglem Royal ve Maudsley Hastaneleri’nde alkol ve madde bağımlılığı eğitimi aldı.

Aynı süre içinde Londra Üniversitesi Psikiyatri Enstitüsü’nde mezuniyet sonrası bireysel/grup psikoterapisi  becerilerini pekiştirdi.

Ulusal Bağımlılık Politikaları konusunda İngiltere’de başlayan çabaları ülkemizde de sürmüştür. Türkiye’deki ilk alkol bağımlılığı tedavi merkezi kurucu ekibi içinde uzman olarak bulundu. 1984ten itibaren 2017 yılına kadar aynı merkezin (ünite) başkanı olarak çalıştı.  

Yurt içi ve yurt dışı yayınları vardır.  

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası platformlarda bağımlılık konusunda ülkemizi temsil etmiştir. En son temsil görevi 2016 yılı BM, UNDCP Viyana Kongresi olmuştur.

Türkiye’de bağımlılık konusunda sağlık bakanlığı-üniversite katılımlı ulusal platformların hemen hepsinde doğrudan bulunmuştur. 2017 yılına kadar Türkiye Ulusal Bağımlılık İzleme Merkezi (TUBİM) bilim kurulu başkanlığı görevini yürütmüştür. Günümüzde İçişleri Bakanlığı Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı uyuşturucu danışmanlarındandır.

20 yılı aşkın bir süre ile kısa acil psikoterapi odaklı uzmanlık eğitimi sorumlusu olarak çalışmıştır.

Meslekle ilişkili kitaplarının yanında 30 civarında edebiyat kitabı da vardır.

3. Tülin Oygür​

Hekim Prof. Dr​

1957 yılında Balıkesir’de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara’da geçti.

1980 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.

1986 yılında Patoloji Doktorası aldı.

1989-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında çalıştı.

1992 yılında Patoloji Doçenti oldu.

1993 yılında Türkiye’deki ilk Oral Patoloji Doktora Programının açılmasında görev aldı.

1999 yılında G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde Oral Patoloji Bilim Dalını kurdu ve Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı ve Oral Patoloji Bilim Dalı Başkanlıklarına atandı.

2000 yılında Profesör oldu.

2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevinde eğitim-öğretim, öğrenci işleri, bilimsel araştırmalar ve uluslararası ilişkiler alanlarında sorumluluk aldı.

26’sı uluslararası dergilerde olmak üzere 72 bilimsel makalesi ve “Ağız Patolojisi Ders Kitabı” isimli bir adet kitabı bulunmaktadır. Bilimsel makalelerine uluslararası dergilerde 428 kez atıf yapıldı.

2011 yılında üniversiteden emekli oldu.

2020 yılında, Türkiye’nin en büyük kadın kitle örgütlerinden birisi olan ve milli kadın hareketinin öncülüğünü yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanlığına aday oldu ve seçildi.

Evlidir, bir kızı ve bir kız torunu vardır.

Kampanyamızı çevrenize duyurun